Portfolio Category: Portrait

عکاسی پُرترِه، شاخه‌ای از عکاسی است که در آن از چهره انسان عکسبرداری می‌شود.