دسته: عکاسی

خرداد 27, 1399
انیمیشن
عناصر متحرک برنامه های چندرسانه ای متداول هستند. انیمیشن مجموعه ای از تصاویر است که در کنار هم قرار می گیرد تا جلوه حرکت را ارائه دهد. در چندر...
اطلاعات بیشتر
خرداد 27, 1399
گرافیک
گرافیک قسمت مهمی از چندرسانه ای است زیرا انسان ها از نظر بصری متمرکز هستند. تصاویر شامل عکس ، تصویر ، نقاشی ، کلیپ آرت ، نمادها یا هر عنصر غیر...
اطلاعات بیشتر
خرداد 27, 1399
متن
به عنوان یک گزینه چندرسانه ای ، متن را به راحتی می توان نادیده گرفت ، اما هنوز اساسی ترین عنصر و مؤثرترین راه برای برقراری ارتباط در چندرسانه ...
اطلاعات بیشتر
خرداد 27, 1399
پنج عنصر چندرسانه ای
چندرسانه ای در یکی از پنج دسته اصلی قرار می گیرد و از تکنیک های متنوعی برای قالب بندی دیجیتال استفاده می کند. از یک یا هر ترکیبی از این محتوا ...
اطلاعات بیشتر
خرداد 27, 1399
تبلیغات چندرسانه ای
استفاده از رسانه‌های مختلف مانند متن، طراحی، گرافیک، عکس، صدا، ویدئو، انیمیشن… در کنار یکدیگر جهت انتقال بهتر پیام را چندرسانه‌ای گویند، که در...
اطلاعات بیشتر