دسته: ماجراجویی

خرداد 20, 1399
تاریخچه بازاریابی دیجیتال
توسعه بازاریابی دیجیتال از توسعه فناوری جداست. یكی از نكات مهم در آغاز سال 1971 بود كه ری تاملینسون اولین ایمیل را ارسال كرد و فناوری وی این ب...
read more
خرداد 15, 1399
شناختن برند در بازاریابی دیجیتال
یکی از اهداف اصلی بازاریابی دیجیتال مدرن ، افزایش آگاهی از برند است ، میزان آشنایی مشتریان و عموم مردم از یک برند خاص . افزایش آگاهی از برند د...
read more