چندرسانه ای در یکی از پنج دسته اصلی قرار می گیرد و از تکنیک های متنوعی برای قالب بندی دیجیتال استفاده می کند. از یک یا هر ترکیبی از این محتوا می توان برای تقویت وب سایت یا بستر رسانه اجتماعی خود استفاده کرد. در اینجا مروری بر هریک از عناصر چندرسانه ای آورده شده است.