صدا می تواند طراحی وب سایت و سیستم عامل های رسانه های اجتماعی شما را ارتقا بخشد. این یک برنامه چندرسانه ای است که از گفتگو ، روایت ضبط شده ، موسیقی و جلوه های صوتی استفاده می کند. به این صدا یا صوت گفته می شود. عناصر. هنگامی که در اعتدال استفاده می شود ، اضافه کردن چندرسانه ای مانند صدا به ارائه شما می تواند باشد. یک روش عالی برای جلب و توجه توجه بازدید کننده ، ارائه اطلاعات به بازدید کنندگان و کمک به آنها درک اطلاعات بازدید کننده را تقویت کنید. به عنوان مثال ، روایت می تواند باشد  استفاده می شود برای توصیف آنچه در کلیپ انیمیشن دیده می شود و باعث افزایش درک آن می شود. داشتن موسیقی مرتبط و جلوه های ویژه صوتی چندرسانه ای نیز بسیار مؤثر است. برنامه هایی که می توانند به تجربه بازدید کننده بیفزایند.