چه چیزی شما را به عنوان کارفرمای و عضو جامعه متمایز می کند؟ به عنوان یک شرکت ، ماموریت شما چیست؟ ارزش های اصلی شما چیست؟ و چگونه می توان آن را به یک گزاره ارزش منحصر به فرد تبدیل کرد؟ چگونه می تواند شما را به عنوان یک کارفرما جذاب تر کند؟ به عنوان مثال ، اگر به دلیل مزایای گسترده کارمندان و تمهیدات کاری انعطاف پذیر ، به عنوان مکانی عالی برای کارمندان با خانواده شناخته شده اید ، می تواند به شما در جذب و حفظ بهترین افراد کمک کند. و این به نوبه خود می تواند برند کلی شما را تقویت کند.