عناصر متحرک برنامه های چندرسانه ای متداول هستند. انیمیشن مجموعه ای از تصاویر است که در کنار هم قرار می گیرد تا جلوه حرکت را ارائه دهد. در چندرسانه ای از انیمیشن دیجیتال 2D و 3D استفاده می شود. حرکت ، به جای اینکه فقط یک تصویر ثابت را ببینید ، مخصوصاً برای نشان دادن مفاهیمی که شامل جنبش هستند مفید است. از انیمیشن برای افزودن علاقه بصری یا جلب توجه به اطلاعات یا پیوندهای مهم استفاده می شود. این می تواند نحوه کار یا ارائه اطلاعات به روشهای سرگرم کننده را نشان دهد. انیمیشن همچنین می تواند شامل جلوه های تعاملی باشد که به بازدید کنندگان امکان می دهد با استفاده از ماوس و صفحه کلید خود درگیر عمل انیمیشن شوند. انیمیشن یک محتوای پویا و غنی از رسانه است که در یک ظرف در یک صفحه قرار می گیرد – یک شکل ارتباطی بسیار قدرتمند.