برندینگ محصول شامل کلیه‌ی فعالیت‌های بازاریابی جهت انتخاب نام، طراحی لوگو، طراحی منحصر به‌فرد محصول، ست اداری، بسته‌بندی و … است.

پرسونال برندینگ، روش هر شخص برای ایجاد ارزش و تصویری از خود به عنوان یک فرد حرفه‌ای در ذهن مخاطبان است.

دیجیتال برندینگ یکی از تکنیک‌های مدیریت برند از طریق ترکیب دیجیتال مارکتینگ با برندینگ است.

برندینگ جهانی توسط تعداد کمی از شرکت‌ها انجام شده و هویت ثابتی را در سراسر جهان از آن‌ها نمایان می‌سازد.

برندینگ مشارکتی به همکاری استراتژیک دو برند در زمینه‌ی بازاریابی و تبلیغات یک محصول گفته می‌شود.

برندینگ جغرافیایی در راستای معرفی و هویت بخشیدن به خدمات و محصولات یک منطقه خاص انجام می‌شود.

برندینگ سازمان فرآیندی است جهت ایجاد ارزش، اعتبار و هویت برای کل سازمان و محصولات و خدمات گوناگون آن

برندینگ مکان، فرآیندی است که در آن به ایجاد هویتی متمایز درباره‌ی یک مکان در ذهن مخاطبانان پرداخته می‌شود.